Op 16 januari 2019 om 19:30 wordt het 90 jarig jubileum van Lewedorp officieel geopend in Dorpshuis de Zandlôôper. Dit zal gebeuren door burgemeester Dijksterhuis met één van de oudste inwoners van Lewedorp. Op deze avond wordt daarna het jaarprogramma toegelicht. Vervolgens kunt u uw dorpsvlag af te halen en af te rekenen (indien u nog geen vlag heeft kunt u die bestellen via deze site). Nadien is er tijd voor een hapje en drankje.

Dus: Woensdag 16 januari om 19:30: Opening Jubileumjaar in Dorpshuis de Zandlôôper.

BRON: PZC

LEWEDORP - Lewedorp is bijna jarig. Het jongste dorp van Zeeland bestaat dit jaar 90 jaar. Dat wordt het hele jaar gevierd met verschillende activiteiten.

In het jaar 1929, op 13 december om precies te zijn,  nam de  gemeenteraad van de toenmalige gemeente ’s-Heer Arendskerke het besluit dat het plukje huizen in de Kraayertpolder een eigen naam kreeg: Lewedorp.  Tot die tijd werd het aangeduid met de naam van het nabijgelegen treinstation: Noord-Kraayert.  De naam Lewedorp is een eerbetoon aan de toenmalige burgemeester U.E. Lewe van Neijenstein van 's-Heer Arendskerke. Zijn inzet voor de ontwikkeling van het gehucht is beloond met de vernoeming in de plaatsnaam.

Spontaan
Lewedorp is spontaan ontstaan. ,,In de Kraayertpolder woonden nogal wat boeren en dat leverde werkgelegenheid op’’, zegt Jaap Raats van het feestcomité. Door de polder liep een drukke handelsweg en het nabijgelegen treinstation aan de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal droeg ook bij aan de bedrijvigheid. Van het een kwam het ander. Er kwamen huizen, een school werd gesticht en tussen pak ‘m beet 1925 en 1930 groeide het buurtschapje uit tot een dorp. ,,In 1930 stonden er 36 huizen en een kerk.’’ Dat  dit een katholieke kerk moest zijn was van meet af aan duidelijk: veel boeren in de omgeving  waren katholiek.

Lewedorp is nu uitgegroeid tot een dorp van ongeveer 1700 inwoners. Een springlevend dorp, zeggen Ad Lijmbach (voorzitter dorpsraad), Melvin Raas (voorzitter feestcomité) en Jaap Raats (lid feestcomité en kenner van de historie). ,,Wat wel bijzonder is, is dat veel jonge mensen in het dorp blijven wonen’’, zegt Raas. ,,Je zit hier ook overal dichtbij. Je staat zo in Goes, Middelburg of Terneuzen.”  ,,Daar speelt de school een belangrijke rol in’’, meent Raats. ,,En de Kraayert ook’’, zegt Lijmbach. Het zorgcentrum is belangrijk voor de senioren, maar ook voor de werkgelegenheid. ,,En toen in de jaren ‘90 De Kraayert moest verhuizen naar ’s-Heerenhoek kwamen we met z’n allen in opstand’’, vertelt hij. ,,Net als toen er plannen waren voor de glastuinbouw in de Quarlespolder.’’ Ook toen kwam heel het dorp in opstand onder het motto ‘dat is niet goed voor ons dorp’.  De saamhorigheid is goed,  vertellen Lijmbach, Raas en Raats. ,,Zonder dat  de sociale controle te groot is.”

Het feestjaar wordt op 16 januari geopend door burgemeester Gerben Dijksterhuis. Dan wordt het feestprogramma toegelicht en is de nieuwe dorpsvlag af te halen. Het hele jaar door zijn er activiteiten in het kader van het jubileum. Wat in het oog springt is het mozaïkproject. Inwoners maken daarvoor hun eigen geschiedenistegel. En er komt ook nog een nieuwe dorpsfilm.

Geschreven door Melita Lanting.

 

Er hangen al heel wat dorpsvlaggen in het straatbeeld van Lewedorp om het 90 jarig jubileum te vieren. Vanaf nu zijn de dorpsvlaggen verkrijgbaar bij Supermarkt Attent de Kok voor € 15,-. Wij vragen u vriendelijk om de vlag contant en gepast af te rekenen.

Van harte gefeliciteerd!

Het jongste dorp van Zeeland viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Wat ooit begon als een verzameling huizen onder de naam Noord-Kraayert, mag zich sinds 1929 Lewedorp noemen. Wat toentertijd uiteraard nog viel onder de vleugels van de gemeente ’s-Heer Arendskerke en sinds de herindeling in 1970 één van de 15 Borselse kernen is.

Lewedorp komt op mij over als een vriendelijk actief dorp met een stevig verenigingsleven. Dat betekent dus dat er veel vrijwilligers zijn met hart voor Lewedorp. Dat heb ik gemerkt tijdens mijn stage in de Kraaijert, maar ook toen ik mocht meelopen in de wandel- en rolstoel-driedaagse. De betrokkenheid van inwoners op elkaar is prachtig om te zien, maar ook echt belangrijk voor de leefbaarheid in de toekomst!

Mijn visie op Lewedorp in de toekomst? Ik hoop dat Lewedorp nog meer dan voorheen een hechte gemeenschap kent die er nu voor zorgt dat er genoeg te doen en beleven is op het dorp. Met actieve sportverenigingen, een mooie carnavalsvereniging, een levendig dorpshuis, een dorpsraad die zich inzet om het dorp leefbaar te houden en natuurlijk die vele vrijwilligers en mantelzorgers die de meer kwetsbare dorpsinwoners helpen waar nodig. Hopelijk kunnen we samen, als gemeente en inwoners, Lewedorp klaar maken voor de toekomst. Ook op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie zie ik mogelijkheden om de handen ineen te slaan voor een toekomstbestendig Lewedorp.

Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik wens iedereen veel plezier tijdens de leuke activiteiten die ter ere van het 90-jarig bestaan worden georganiseerd.

Gerben M. Dijksterhuis
Burgemeester van Borsele