Er hangen al heel wat dorpsvlaggen in het straatbeeld van Lewedorp om het 90 jarig jubileum te vieren. Vanaf nu zijn de dorpsvlaggen verkrijgbaar bij Supermarkt Attent de Kok voor € 15,-. Wij vragen u vriendelijk om de vlag contant en gepast af te rekenen.